Årsberetning maj 2019- maj 2020

Årsberetningen omfatter gennemgang af arbejdet i Dansk Kunstnerråd i perioden maj 2019 – maj 2020. 

Årsberetningen er til download i fuld længde her: årsberetning_tilgodkendelseBM

Det har været et travlt år for Dansk Kunstnerråd og igen i år har en ny organisation søgt om optagelse i DKR. Vi har haft fokus på at påvirke finanslovsforhandling og senere Corona-hjælpepakkerne. Med fælles breve/annoncer og fokus på de steder, hvor vi kan stå samlet. Og det er kan vi mange steder. Fælles socialmediekampagne med fokus på kunstnernes vilkår på tværs af organisationerne

  • Afskaffelse af omprioriteringsbidraget
  • Fokus og oplysning om kombinatør- forhold
  • Fokus på kunstnere med lavere indkomst og anerkendelse af refusion for kunstnerisk arbejde

Grundlæggende har DKR gennem denne periode arbejdet med

3 fokus- områder/temaer

  1. Kunstens betydning for danskerne og kunstens økonomiske potentiale

Herunder påvirkning af finanslovsforhandlinger gennem dialogmøder, annoncekampagne, indlæg. Dette blev gjort med reference til bl.a. valgmøde op til folketingsvalget Konceptudvikling af Kunstnernes værksted på Folkemødet Mors 2020 (der arbejdes pt. med at overføre aktiviteterne til kommende folkemøde og kulturmøde 2021 – og desuden udvikling af kulturmøde dialoger som webinars.

  1. Kunstens betydning i samarbejde med andre velfærdsområder (sundhed, skole)

Herunder særligt fokus på kunst og sundhed. Profilprojekt gennem region Nordjylland. Udvikling og igangsættelse af udviklingsprojektet Kunstneriske rum på sygehuse – med rekruttering af kunstnertrio, styregruppe med sundhedsvæsenet samt ekstern rekrutteringsgruppe.

Kunst og kultur i skolen. Herunder særligt fokus på at udvikle partnerskaber til vores tidligere projekt Kunstner i Klassen (der er igangsat samarbejde med bl.a. Lejre kommune samt dialog med en række aktører.

  1. Kunstens betydning i det nordiske samarbejde og fremme af mangfoldighed

Kunst og kultur og fremme af mangfoldighed. Herunder med afslutning af udviklingsprojektet Nordiske kunstnere med flerkulturel baggrund (afrapportering, lancering af anbefaling, artikel til fagblad på CBS. Herunder med dialogmøder og kontakt til nordiske samarbejdspartnere