Kunstnerboliger

 
  1. Klitgården
  2. Hirsholmene
  3. Lille Skiveren
  4. Skandinavisk Forening i Rom
   

Klitgården

Klitgården er et refugium for videnskabsmænd, forskningsmedarbejdere og kunstnere, som har brug for at kunne koncentrere sig om et projekt eller et værk. Der er i alt plads til 15 personer.

Den enkelte gæst får et værelse med arbejdsbord og adgang til fælles rum. Derudover er der tre atelierer. Tre daglige måltider bliver serveret. Der er ikke indrettet et lydisoleret musikrum. Derfor kan Klitgården kun tage imod musikere og komponister, som bruger instrumenter med høretelefoner.

Se nærmere om Klitgården på www.klitgaarden.dk

Der bliver i perioder stillet legater til rådighed for kunstnere til arbejdsophold på Klitgården fra forskellige fonde. Disse legater dækker som regel opholdsudgifterne på Klitgården i 2 uger, på nær en egenbetaling på 110 kr/dag.

Dansk Kunstnerråd er som medlem af bestyrelsen for Klitgården Fonden med til at uddele disse legater og har indstillet 3 medlemmer til legatudvalget.

Fra 2013 er der kun ansøgningsfrister 2 gange årlig, 1. marts og 15. august, og ansøgningerne skal sendes til Klitgården Fonden, Damstedvej 39, 9990 Skagen, eller pr. mail til info@klitgaarden.dk. Ansøgningerne bliver efterfølgende behandlet af et legatudvalg, som Dansk Kunstnerråd har indstillet 3 medlemmer til.

For ansøgere gælder fortsat at man skal være medlem af en af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer og at man ikke skal have modtaget et tilsvarende legat i de seneste 2 år. Ansøgningen skal indholde en grundig beskrivelse af det projekt, som man vil arbejde med, og CV skal være vedlagt.

Hirsholmene

Hirsholmene – et par små øer i Kattegat - ligger en knap times sejlads fra Frederikshavn. Der er 3 – 4 ugentlige sejlforbindelser fra marts til oktober, men om vinteren sejler båden kun om lørdagen. Øerne er et naturreservat, bl.a. yngler der ca 40.000 måger i forsommeren. Siden fyret blev automatiseret i 1997, er der kun 4 fastboende på Hirsholmene. Øens øvrige huse, en lille snes stykker, bliver brugt som sommerhuse. Her har Dansk Kunstnerråd to boliger, til brug for arbejdende kunstnere.

Fyrassistentboligens stuelejlighed har 3 sengepladser, stue og arbejdsværelse og et elektronisk klaver. På 1. sal er der en mindre lejlighed med 2 sengepladser. Et atelier med ovenlys er indrettet i et lille separat udhus.

Arbejdsophold af mindst en måneds varighed på Hirsholmene kan tildeles medlemmer af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer eller tilsvarende organisationer i udlandet. Lejen er 4.700 kr resp. 3.500 kr/måned.

Yderligere oplysninger fra og ansøgninger til Dansk Kunstnerråd. Følgende perioder er pt ledige i 2014:
marts (begge boliger)
april (1. sal)
september (begge boliger)
oktober (1.sal)


Lille Skiveren

Jens Otto Krags bolig Lille Skiveren, beliggende i den sydvestlige hjørne af Skagens Kommune, blev i 2000 overtaget af et sameje bestående nogle af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer.

Ifølge Fondens fundats skal boligen bruges til “påbegyndelse, gennemførelse eller afslutning af en eller flere kunstneriske arbejdsopgaver. Endvidere kan den bruges som refugium i kortere og længere perioder, samt til kortere seminarer og møder i de deltagende organisationers regi.”

De enkelte organisationer sørger selv for fordelingen af ophold til deres medlemmer.

De 7 organisationer i Samejet er: Danske Jazz Beat og Folkemusik Autorer, Dansk Komponist Forening, Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Dansk Kapelmesterforening, Billedkunstnernes Forbund og Dansk Organist og Kantor Samfund.

Skandinavisk Forening i Rom

Skandinavisk Forenings kunstnerhus er åbent for skabende og udøvende kunstnere fra de nordiske lande.

Skandinavisk Forening har en 150 årig historie som samlingssted for nordiske kunstnere i Rom. HC Andersen og Björnstjerne Björnsen var blandt de første. Siden 2006 har foreningen til huse i "Casino de Vigna på Via della Lungara i den centrale bydel Trastevere. Her er det plads til 5 kunstnere ad gangen, som hver har et stort værelse og adgang til fællesrum, arbejdsrum og køkken samt en 200 kvm tagterrasse.

For næste sæson (september 14 - juli 15) er der ansøgningsfrist 1. april. Man kan søge ophold fra 1-3 måneder afhængig af projektets karakter.
Læs mere på Skandinavisk Forenings hjemmeside: www.circoloskandinavo.it.

Her kan man også melde sig ind som medlem, som enkeltperson eller organisation, og på den måde støtte foreningen, som udover at drive kunstnerhuset også har til formål at formidle nordisk kunst og kultur til det italienske folk.


Fotos: Janne Giese

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 79 - marts 2014
10. marts 2014
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 78 - december 2013
6. december 2013
...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Hjælp med skatten
7. marts 2013
"Kunstnere" er en mangfoldig og mangfacetteret gruppe, som ikke sjældent kommer på tværs af skatt...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere
Henrik Petersen fortsætter som formand for Kunstnerrådet
29. maj 2013
Dansk Kunstnerråds årsmøde fandt sted den 27. maj i en god atmosfære. Der var ingen modkandidat...
Læs mere
Folkemødet på Bornholm
12. juni 2013
Dansk Kunstnerråd er programpartner i Musikken i Rosengade, og er involveret i 2 debatter fredag de...
Læs mere
Velkommen Marianne Jelved
7. december 2012
”Vi kan ikke undvære kunsten. Kunsten er jo det, der fornyer livet og samfundet. Det er jeg selv ...
Læs mere
Svar til høringen om forslag til lov om Statens Kunstfond
31. oktober 2012
Her samler vi høringssvarene fra Kunstnerrådet og medlemsorganisationerne...
Læs mere
Kunstnerens vilkår i Norden
25. september 2012
Præsident Tarja Halonen, som ledte den finske regering indtil i marts, men beholder titlen på livs...
Læs mere
Retfærdighed for Pussy Riot
20. august 2012
Kort tid efter at have optrådt med en Putin-kritisk sang i en katedral i Moskva den 21. februar ble...
Læs mere
Fusion mellem Kunstakademiets Billedskunstskoler og Charlottenborg
7. august 2012
Dansk Kunstnerråd har sendt følgende til Kulturministeriets høring den 7. august: Høringssvar...
Læs mere
Bevar de livsvarige ydelser til kunstnere!
4. juni 2012
Politiken forsvarer i lørdagsavisen de livsvarige ydelser til 275 af landets kunstnere. Som forman...
Læs mere
4 år med UNESCO-konventionen for kulturel mangfoldighed
1. marts 2012
På opfordring fra Kulturministeriet indsendte Dansk Kunsterråd den 1. marts følgende: Bidrag t...
Læs mere
Vedr. lov om ændring af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked
23. februar 2012
Dansk Kunstnerråd skal tillade sig uopfordret at komme med følgende bemærkninger: I Dansk Kuns...
Læs mere
Kan verden gøre kulturen større?
14. februar 2012
Høringen var arrangeret af 8 organisationer - bl.a. Dansk Kunstnerråd - i samarbejde med Politiken...
Læs mere
Et Kreativt Europa
1. februar 2012
Dansk Kunstnerråd indsendte følgende bidrag til Kulturministeriets høring den 1. februar: Komm...
Læs mere
Operakoret reduceres fra 56 til 40 sangere
27. januar 2012
Det Kongelige Teaters seneste besparelser har resulteret i at 81 stillinger bliver nedlagt i løbet ...
Læs mere
Svar til høringen om Kunststøtteudvalgets rapport
9. december 2011
I dagene op til deadlinen den 9. december for høringen om Kunststøtteudvalgets rapport om det stat...
Læs mere
Kulturministeriet fylder for lidt
19. september 2011
Kulturministeriet fylder 50, og danske kunstnere siger til lykke med dagen. Danske kunstnere siger o...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17