E-indberetninger

  

Risiko for problemer når indberetningerne til SKAT bliver brugt af a-kasser og sociale myndigheder

 
For at gøre opmærksom på problemerne har Dansk Kunstnerråd henvendt sig til Skatteminister Thor Møger Pedersen, med kopi til bl.a. Beskæftigelses- og Kulturministrene. Her følger brevet:


Vedr. elektronisk indberetning af indkomst

Arbejdsgivere skal indberette udbetalt løn og honorarer til E-indkomstregistret, hvorefter oplysningerne automatisk indgår i den enkelte skatteyders skatteberegning. Siden maj 2011 har også A-kasserne haft adgang til (dele af) oplysningerne til brug for beregning af dagpenge og kontrol af dagpengemodtagernes egne indberetninger. Andre myndigheder bruger også oplysningerne, fx til beregning af sygedagpenge.

Dansk Kunstnerråd repræsenterer ca. 18.000 kunstnere, og vi anslår, at op imod 2/3 af vores medlemmer vil risikere at opleve problemer i forbindelse med indberetning af indkomstforhold til registret. Vi antager at konsulenter og freelancere i mange andre brancher deler vores erfaringer, ligesom vi må formode at problemerne resulterer i omfattende tidsspilde og fejlbehandling af sager, til gene for både løn- og honorarmodtagere såvel som administration.

Problemerne viser sig især på tre områder:
• Arbejdsgiverne indberetter ofte forkert, fordi de ikke har fået tilstrækkeligt præcise instrukser fra Skat, især hvad angår freelancere og honorarmodtagere. Eksempel: A-kassen har brug for at kende antallet af arbejdstimer, men et teater indberetter 40 timer, hvor der reelt er tale om 40 forestillinger. En forestilling kan meget vel kun have en varighed af 1 time, men den faktiske arbejdstid for skuespilleren vil altid være længere - dvs. der reelt er tale om et betydeligt højere timetal. Det har konsekvenser for medlemmets dagpengeberegning.
• Rettighedsindtægter kan ikke indberettes i et separat felt. Derfor bliver ikke-arbejdsafhængige indtægter i nogle tilfælde lagt sammen med løn, selv om de bør behandles forskelligt i dagpengesystemet. Det kan samtidig få afledte konsekvenser for beregning af andre sociale ydelser, som fx boligsikring, folkepension og friplads i daginstitution.
• Når arbejdsgiverne indberetter forkert, er det vanskeligt at rette. Den enkelte løn- eller honorarmodtager skal kontakte arbejdsgiveren og bede om en rettelse. Først når arbejdsgiveren indberetter rettelsen, kan evt. ændrede beregninger for dagpenge eller sociale ydelser korrigeres.

Vi vil, såfremt det ønskes, kunne fremsende eksempler, som dokumenterer
• hvordan arbejdsgiverne indberetter forkert.
• at A-kasser og myndigheder ikke umiddelbart har mulighed for at skelne mellem løn/honorar og rettighedsindtægter, og at det ikke altid er muligt at se alle de relevante oplysninger.
• og at sammenlægningen af rettighedsindtægter med løn og honorar har ført til, at sygedagpenge blev tilbageholdt, alene fordi kommunen ikke har mulighed for at skelne. Det skyldes mangler i Skats system.

Vi skal opfordre til at Skatteministeriet tager initiativ til at ændre E-indkomstregistrets indberetningsskema og at man videreudvikler systemet i samarbejde med brugerne.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Formand

Cc:
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen
Kulturminister Uffe Elbæk
FTF-A
Artisternes A-kasse
Journalisternes A-kasse
Magistrenes A-kasse
A-kassernes Samvirke
Pensionsstyrelsen
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 79 - marts 2014
10. marts 2014
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 78 - december 2013
6. december 2013
...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Hjælp med skatten
7. marts 2013
"Kunstnere" er en mangfoldig og mangfacetteret gruppe, som ikke sjældent kommer på tværs af skatt...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere
Henrik Petersen fortsætter som formand for Kunstnerrådet
29. maj 2013
Dansk Kunstnerråds årsmøde fandt sted den 27. maj i en god atmosfære. Der var ingen modkandidat...
Læs mere
Folkemødet på Bornholm
12. juni 2013
Dansk Kunstnerråd er programpartner i Musikken i Rosengade, og er involveret i 2 debatter fredag de...
Læs mere
Velkommen Marianne Jelved
7. december 2012
”Vi kan ikke undvære kunsten. Kunsten er jo det, der fornyer livet og samfundet. Det er jeg selv ...
Læs mere
Svar til høringen om forslag til lov om Statens Kunstfond
31. oktober 2012
Her samler vi høringssvarene fra Kunstnerrådet og medlemsorganisationerne...
Læs mere
Kunstnerens vilkår i Norden
25. september 2012
Præsident Tarja Halonen, som ledte den finske regering indtil i marts, men beholder titlen på livs...
Læs mere
Retfærdighed for Pussy Riot
20. august 2012
Kort tid efter at have optrådt med en Putin-kritisk sang i en katedral i Moskva den 21. februar ble...
Læs mere
Fusion mellem Kunstakademiets Billedskunstskoler og Charlottenborg
7. august 2012
Dansk Kunstnerråd har sendt følgende til Kulturministeriets høring den 7. august: Høringssvar...
Læs mere
Bevar de livsvarige ydelser til kunstnere!
4. juni 2012
Politiken forsvarer i lørdagsavisen de livsvarige ydelser til 275 af landets kunstnere. Som forman...
Læs mere
4 år med UNESCO-konventionen for kulturel mangfoldighed
1. marts 2012
På opfordring fra Kulturministeriet indsendte Dansk Kunsterråd den 1. marts følgende: Bidrag t...
Læs mere
Vedr. lov om ændring af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked
23. februar 2012
Dansk Kunstnerråd skal tillade sig uopfordret at komme med følgende bemærkninger: I Dansk Kuns...
Læs mere
Kan verden gøre kulturen større?
14. februar 2012
Høringen var arrangeret af 8 organisationer - bl.a. Dansk Kunstnerråd - i samarbejde med Politiken...
Læs mere
Et Kreativt Europa
1. februar 2012
Dansk Kunstnerråd indsendte følgende bidrag til Kulturministeriets høring den 1. februar: Komm...
Læs mere
Operakoret reduceres fra 56 til 40 sangere
27. januar 2012
Det Kongelige Teaters seneste besparelser har resulteret i at 81 stillinger bliver nedlagt i løbet ...
Læs mere
Svar til høringen om Kunststøtteudvalgets rapport
9. december 2011
I dagene op til deadlinen den 9. december for høringen om Kunststøtteudvalgets rapport om det stat...
Læs mere
Kulturministeriet fylder for lidt
19. september 2011
Kulturministeriet fylder 50, og danske kunstnere siger til lykke med dagen. Danske kunstnere siger o...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17