Nationalt kontaktpunkt for UNESCO-konventionen

  

Der skal etableres nationale kontaktpunkter for UNESCO-konventionen for kulturel mangfoldighed. I den anledning sendte Dansk Kunstnerråd et forslag til Kulturministeren den 30. marts 2011

 
Et nationalt kontaktpunkt for UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed

Konventionens styregruppe "Intergovernmental Committee" besluttede ved deres møde i december, at de deltagende lande skal oprette et nationalt kontaktpunkt mhp på at indsamle information om implementeringsprocessen og at rapportere til UNESCO om udviklingen mindst hvert 4 år. Kontaktpunktet kan etableres i statsligt eller i civilsamfunds regi, eller i en kombination.

Dansk Kunstnerråds Implementeringsgruppe, som følger implementerings-processen både på nationalt og internationalt niveau, vil hermed foreslå at vi i Danmark overvejer den model, som blev etableret i Østrig i 2009, og som sikrer kontinuerlig opmærksomhed om konventionen og implementeringen.

I Østrig har man dannet en arbejdsgruppe med repræsentanter for berørte myndigheder og organisationer, man har ansat en deltidskoordinator og man har etableret en hjemmeside, se http://kulturellevielfalt.unesco.at.

Vi vil opfordre til, at Kulturministeriet indkalder til en drøftelse for alle interessenter her i Danmark i løbet af foråret. Hvis der er stemning for en model som ligner den østrigske, vil der hurtigt kunne nedsættes en arbejdsgruppe, som kan forberede oprettelsen af et egentligt kontaktpunkt.
Følgende institutioner og organisationer bør som et minimum inviteres:
- Kulturministeriet
- Udenrigsministeriet
- Økonomi og Erhvervsministeriet
- Undervisningsministeriet
- Den danske UNESCO nationalkommission
- Center for Kultur og Udvikling
- Center for Kunst og Interkultur
- Det Danske Kulturinstitut
- Dansk Kunstnerråd
- Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer

Vi håber på jeres interesse for ovenstående forslag, som ligger i forlængelse af initiativerne i de første år efter Konventionens ikrafttrædelse.

Med venlig hilsen

Franz Ernst,
formand for Dansk Kunstnerråd

cc. den Danske Unesco Nationalkommission
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 79 - marts 2014
10. marts 2014
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 78 - december 2013
6. december 2013
...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Hjælp med skatten
7. marts 2013
"Kunstnere" er en mangfoldig og mangfacetteret gruppe, som ikke sjældent kommer på tværs af skatt...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere
Folkemødet på Bornholm
12. juni 2013
Dansk Kunstnerråd er programpartner i Musikken i Rosengade, og er involveret i 2 debatter fredag de...
Læs mere
Henrik Petersen fortsætter som formand for Kunstnerrådet
29. maj 2013
Dansk Kunstnerråds årsmøde fandt sted den 27. maj i en god atmosfære. Der var ingen modkandidat...
Læs mere
Velkommen Marianne Jelved
7. december 2012
”Vi kan ikke undvære kunsten. Kunsten er jo det, der fornyer livet og samfundet. Det er jeg selv ...
Læs mere
Svar til høringen om forslag til lov om Statens Kunstfond
31. oktober 2012
Her samler vi høringssvarene fra Kunstnerrådet og medlemsorganisationerne...
Læs mere
Kunstnerens vilkår i Norden
25. september 2012
Præsident Tarja Halonen, som ledte den finske regering indtil i marts, men beholder titlen på livs...
Læs mere
Retfærdighed for Pussy Riot
20. august 2012
Kort tid efter at have optrådt med en Putin-kritisk sang i en katedral i Moskva den 21. februar ble...
Læs mere
Fusion mellem Kunstakademiets Billedskunstskoler og Charlottenborg
7. august 2012
Dansk Kunstnerråd har sendt følgende til Kulturministeriets høring den 7. august: Høringssvar...
Læs mere
Bevar de livsvarige ydelser til kunstnere!
4. juni 2012
Politiken forsvarer i lørdagsavisen de livsvarige ydelser til 275 af landets kunstnere. Som forman...
Læs mere
4 år med UNESCO-konventionen for kulturel mangfoldighed
1. marts 2012
På opfordring fra Kulturministeriet indsendte Dansk Kunsterråd den 1. marts følgende: Bidrag t...
Læs mere
Vedr. lov om ændring af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked
23. februar 2012
Dansk Kunstnerråd skal tillade sig uopfordret at komme med følgende bemærkninger: I Dansk Kuns...
Læs mere
Kan verden gøre kulturen større?
14. februar 2012
Høringen var arrangeret af 8 organisationer - bl.a. Dansk Kunstnerråd - i samarbejde med Politiken...
Læs mere
Et Kreativt Europa
1. februar 2012
Dansk Kunstnerråd indsendte følgende bidrag til Kulturministeriets høring den 1. februar: Komm...
Læs mere
Operakoret reduceres fra 56 til 40 sangere
27. januar 2012
Det Kongelige Teaters seneste besparelser har resulteret i at 81 stillinger bliver nedlagt i løbet ...
Læs mere
Svar til høringen om Kunststøtteudvalgets rapport
9. december 2011
I dagene op til deadlinen den 9. december for høringen om Kunststøtteudvalgets rapport om det stat...
Læs mere
Kulturministeriet fylder for lidt
19. september 2011
Kulturministeriet fylder 50, og danske kunstnere siger til lykke med dagen. Danske kunstnere siger o...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17